Vending machine monitoring

Added and tested new feature of out blue vending platform. Online vending machine monitoring.

We precisely can report which part of the machine is not functioning

  • VMC
  • Change giver
  • BUS

 

Успешно пуснахме в експлоатация онлайн мониторинг  на вендинг машини.

Може да определим с точност какво не е наред с вендинг автомата(машината):

  • VMC, Основна платка
  • Монетник
  • Грешки по шината

Пазим статистика за всички възникнали проблеми, както и кой и кога ги е отстранил.

Vending Machine Monitoring

Vending Machine Monitoring

Vending Machine Monitoring

Vending Machine Monitoring